Drinkwaterboot in westelijk havengebied

Drinkwaterboot van Evides in de Rotterdamse haven

Vandaag, vrijdag 24 januari 2020, ondertekent Evides Waterbedrijf met het Havenbedrijf Rotterdam een nieuw contract voor de levering van drinkwater aan de binnenvaart. De overeenkomst betekent de ingebruikname van een vierde drinkwaterboot. Het nieuwe schip gaat water leveren in het westelijk havengebied.

“We zijn blij met dit nieuwe contract. We leveren al meer dan 100 jaar drinkwater aan de binnenvaart in het Rotterdamse havengebied. Het past in onze wettelijke taak om iedere consument én het bedrijfsleven in ons voorzieningsgebied in Zuidwest-Nederland te voorzien van drinkwater. We zijn trots om op deze bijzondere wijze ook deel uit te mogen maken van de grootste haven van Europa”, aldus Robbert Wever, manager Infra van Evides.

“De ingebruikname van een extra drinkwaterboot past in het beleid van het Havenbedrijf om een uitstekende gastheer te zijn voor de binnenvaart, onze belangrijkste verbinding met het achterland. Onderzoek bevestigde de behoefte van de binnenvaart aan een extra drinkwatervoorziening in het westen. Door de aanleg van de Maasvlakte 2 en de komst van nieuwe terminals, lig- en wachtplaatsen komen daar veel meer schepen”, aldus Ronald Paul, operationeel directeur van het Havenbedrijf. 

90.000 m³ drinkwater

Al decennia vaart Evides volgens een vastgesteld schema met drie waterboten door verschillende havengebieden. Dat gebeurt op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. Binnenvaartschepen die havengeld betalen mogen tot 6.000 liter drinkwater per keer afnemen van een van de drinkwaterboten. Jaarlijks leveren we 90.000 m³ drinkwater aan circa 13.000 klanten. Door de uitbreiding van de haven naar het westen is nu dus een vierde drinkwaterboot in de vaart genomen. Hiermee voorzien we ook het westelijk havengebied in de behoefte aan drinkwater.

DWS 10

De vierde boot heet DWS 10, is 24 meter lang, 5,5 meter breed, heeft een capaciteit van 103 m³ drinkwater. Contractueel is vastgelegd dat de motor wordt verduurzaamd. Het schip gaat varen in wijk 4. Dat is Europoort, Calandkanaal met aangrenzende havens, Maasvlakte, Beerkanaal met aangrenzende havens, Seinehaven, Neckarhaven en Dintelhaven. De drinkwaterboot heeft voorlopig een ligplaats in de Scheurhaven. 
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.