Jaarverslag 2019 vastgesteld

Evides Waterbedrijf heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Waterkwaliteit, leveringszekerheid en bronbescherming zijn voor Evides belangrijke thema’s. Ook in 2019 hebben we veel werk verricht om onze klanten continu van voldoende en een goede kwaliteit water te voorzien. Dit en andere resultaten hebben we in beeld gebracht.

Betrouwbaar, lekker en gezond drinkwater leveren aan onze klanten; dat is waarvoor we ons bij Evides inzetten. Daarnaast leveren we industriewaterdiensten en zijn we actief in de afvalwaterzuivering, met oog voor hergebruik. We werken met aandacht voor klant en omgeving en zijn voortdurend alert op de kwaliteit van het water; van bron tot kraan. Zodat onze klanten kunnen blijven rekenen op betrouwbaar water, vanzelfsprekend én onmisbaar.

Duurzaam

Evides heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 klimaat- een energieneutraal te zijn en daarmee samenhangend haar CO2-voetafdruk te reduceren. Zo hebben we in 2019 vergunningen gekregen om een pilot te starten met ‘Zon op Water’. Op het spaarbekken van onze drinkwaterproductielocatie in Rotterdam liggen drijvende zonnepanelen om energie op te wekken. Bij een positieve uitkomst van de pilot hebben wij de ambitie om dit ook op andere bekkens in de aankomende jaren te realiseren.

Bewust

Duurzaamheid betreft de productie en de levering, maar ook het waterverbruik. Circulariteit is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Ook werken we samen met onze industriewaterklanten aan duurzame wateroplossingen en zetten we met het programma ‘Water Without Waste’ in op hergebruik van grondstoffen en afval(water)stromen, op CO2-reductie en natuur- en bronbescherming. Daarnaast vragen we consumenten bewust om te gaan met hun drinkwater – zeker met de steeds warmer en droger wordende zomers.

Samenwerking

Op verschillende terreinen werken we actief samen met onze partners, van gemeenten en provincies tot netwerkbedrijven en onderwijs. Ook in 2019 hebben we krachten gebundeld en dat blijven we de komende jaren doen.

Krijg hieronder een impressie van ons werk via ‘2019 in beeld’ of lees het Evides Jaarverslag 2019 over al onze inspanningen en resultaten van afgelopen jaar.

Evides Waterbedrijf - Ons werk in 2019 from Evides Waterbedrijf on Vimeo.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.