Robuustere waterwinbossen Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden

Foto van bos met doorkomende zonnestralen in waterwingebied Clinge

Evides Waterbedrijf en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap investeren in de natuur in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden. Samen wordt gestreefd naar een robuuster natuurgebied. Robuuste natuur kan tegen een stootje en heeft tegelijkertijd een nuttige functie.

De maatregelen waarborgen ten eerste een veilige winning van industrie- en drinkwater. ‘In waterwingebieden gelden de strengste milieuregels, waar ook de natuur baat bij heeft’, zegt Jeroen Willemsen, coördinator terreinbeheer bij Evides. 

‘Daarnaast kan de natuur wel een impuls gebruiken’, aldus Alex Wieland, terreinbeheerder van Het Zeeuwse Landschap. De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland en onderdeel van Nederlandse netwerk van natuurgebieden. Doel van het natuurnetwerk is behoud en versterking van in het wild voorkomende planten en dieren.

Wat gaat er gebeuren

Dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Het rustgebied in de Clingse bossen wordt groter en rustiger. Hiervoor worden twee paden die het gebied doorkruisen omgevormd tot bos, op een derde stuk mogen alleen nog wandelaars zonder hond komen.
  • Wandelaars en natuurbeleving krijgen voorrang. Fietsen is in de nieuwe situatie alleen nog toegestaan op de bewegwijzerde mountainbike-routes (mtb) en doorgaande fietspaden. De maatregelen gaan in zodra de bebording is vervangen.
  • Voor wandelaars komt langs het noordelijkste stuk van het Klingspoor een extra pad. Ze hoeven daardoor niet meer over het fietspad te lopen.
  • Bij de Wildelanden komt aan de ingang Ellestraat een hek om het parkeren van auto’s te voorkomen. Parkeren is hier niet toegestaan omdat onopgemerkte lekkages van olie, brandstof of koelvloeistof kunnen een directe bedreiging voor de waterwinning vormen.
  • Van het gebied verschijnt een gratis kaart met paden en voorzieningen. De kaart komt op de infopanelen en verschijnt online en op papier.
  • Bij alle ingangen van de waterwinbossen komen nieuwe borden met de spelregels voor bezoekers. De hoofdingangen krijgen nieuwe infopanelen met daarop een kaart en uitleg over de waterwinning en de natuurwaarden. De hondenlosloopgebieden en ruiterroute krijgen een nieuwe, duidelijkere markering. 

Belangrijke leefgebieden

De natuurgebieden bij Clinge, Sint Jansteen en Heikant zijn onder meer belangrijk leefgebied voor de beschermde zwarte specht, wespendief, veldkrekel en reeën. Die hebben rust en ruimte nodig. Daarnaast leven er onder andere beschermde vleermuizen, libellen, sprinkhanen en vlinders, en komen er bijzondere mossen en ruim vijfhonderd soorten paddenstoelen voor. Het is ook de enige locatie in Zeeland waar eekhoorns leven. 

In sommige Nederlandse waterwingebieden zijn helemaal geen bezoekers welkom. Terreineigenaar Evides en beheerder Het Zeeuwse Landschap blijven echter graag recreanten ontvangen. In het gebied zijn veel vormen van recreatie toegestaan. Om de verbondenheid tussen de drie gebieden te benadrukken krijgen ze een gezamenlijke, overkoepelende naam: de waterwinbossen. Deze naam of de benaming ‘waterleidingbossen’ zal veel omwonenden bekend in de oren klinken.

Start en einde werkzaamheden

De werkzaamheden starten in februari en zullen naar verwachting in mei 2020 klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden blijven de waterwinbossen toegankelijk voor recreanten.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.