Samen de grond in met Westland Infra

Ondertekening Westland infra en evides waterbedrijf samen de grond in

Als het aan ons ligt, beperken we overlast voor omwonenden en het verkeer tot een absoluut minimum en gaat de straat voortaan nog maar één keer open. Dat stellen directeur Paul Langereis van Westland Infra Netbeheer en manager Infra Robbert Wever van Evides Waterbedrijf. Om dat doel te bevorderen, hebben zij op 23 januari 2020 een intentieverklaring getekend die de afstemming van werkzaamheden moet optimaliseren.

Deze heeft betrekking op de uitvoering van onderhouds- en/of vervangingsprojecten in de ondergrond van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Beide partijen zetten zich hiermee in voor een duurzame samenwerking en bepalen voor de komende jaren de projecten in het Westland en Midden-Delfland die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 

Voordelen

De komende jaren vinden in het Westland en Midden-Delfland diverse werkzaamheden onder de grond plaats in verband met het vervangen van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Door de handen ineen te slaan, werken beide organisaties aan samenwerkingsvoordeel op het gebied van omgevingsmanagement, kwaliteit, veiligheid en (kosten)efficiency.

“Deze samenwerking leidt bijvoorbeeld tot het uitvoeren van de projecten door of onder regie van één aannemer”, aldus Paul Langereis, directeur Westland Infra Netbeheer. “En dat levert economisch en maatschappelijk voordeel op, niet alleen voor ons als partner in de buitenruimte, maar belangrijker nog voor de inwoners en ondernemers in het Westland.”

Robbert Wever: “Voor Evides is omgevings- en klantgericht werken van essentieel belang. We werken al met meer partijen samen in de ondergrond en dat werpt zijn vruchten af. De straat hoeft maar één keer open waardoor we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. En door gezamenlijk een project voor te bereiden en uit te voeren kunnen we onderhoudsprojecten sneller en efficiënter uitvoeren. Dat we nu ook met Westland Infra intensiever gaan samenwerken zie ik dan ook als een grote meerwaarde voor zowel de organisatie als de omgeving.”

Aanpak

De komende periode maken Westland Infra en Evides Waterbedrijf concrete afspraken over de samenwerking op deze projecten. Daarnaast komen er afspraken over de meerjarenplanning en de communicatie over concrete werkzaamheden. Het voorkomen van graafschade en het beperken van overlast wordt daar continu in meegenomen. Dit gebeurt ook in overleg met de gemeente Westland. Tevens bekijken de organisaties of er meer partijen in de ondergrond actief zijn, die mogelijk willen aansluiten.
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.