Veilig water in Rwanda en Malawi

Drinkwaterput tijdens een VEI operatie

Elk jaar worden wereldwijd nog miljoenen mensen ziek door vervuild drinkwater of slechte hygiëne. Samen met Vitens staat Evides aan de wieg van VEI (Vitens Evides International). Met projecten van gemiddeld vier jaar tillen de medewerkers van VEI met lokale drinkwaterbedrijven de prestaties er naar een hoger niveau. ‘Met onze kennis en ervaring kunnen we verschil maken’, zegt Harm van Donk. Inmiddels werkt hij tien jaar voor Evides en hij reisde diverse keren naar ontwikkelingslanden om te werken aan de missies van VEI. Onder andere in Malawi, een van de armste landen ter wereld.

Non revenu water

Veel VEI-projecten gaan om het terugdringen van non revenue water (NRW), ofwel waterlevering waar geen inkomsten tegenover staan. In Nederland is dit beperkt, in ontwikkelingslanden kan dit oplopen tot meer dan 50% van het volume. ‘ Van Donk: ‘Mijn opdracht was om in Malawi het wijkmonteurprincipe in te voeren. Monteurs gingen ’s ochtends naar hun klus en constateerden ter plekke dat ze niet de juiste onderdelen in de bus hadden en dus terug moesten naar kantoor. Pas na het invullen van formulieren en het krijgen van handtekeningen konden ze in het magazijn de onderdelen ophalen. In Nederland hebben wijkmonteurs onderdelen in de bus en dragen ze zelf verantwoordelijkheid. Dat zit in Malawi niet in de cultuur. Toch hebben we hen kunnen overtuigen om hun werkwijze aan te passen en het principe van de wijkmonteur in te voeren.’

17.000 mensen

Een ander VEI-project vond plaats in de hoofdstad van Rwanda: Kigali. Daar vinden veel storingen plaats zodat mensen vaak lang zonder water zitten. Van der Donk wist hij het lekverlies er uiteindelijk terug te brengen van 42% naar 20%. ‘Ons doel is niet alleen om de situatie ter plekke te verbeteren, maar ook om medewerkers van lokale waterbedrijven te scholen, zodat ze het waternet kunnen beheren en onderhouden. We heben zo’n 1.000 medewerkers van private waterbedrijven kunnen trainen.’  

Binnen dit VEI-project werkte Van Donk mee aan een concreet hulpverleningsproject – betaald met geld van de Stichting Water for Life. In de arme buitenwijken van Kigali lagen geen waterleidingen. Zo’n 17.000 mensen hadden geen toegang tot schoon drinkwater, moesten soms kilometers afleggen om water te halen of dronken het uit onbetrouwbare bronnen. ‘We hebben 50 kilometer waterleidingnet aangelegd en 26 tappunten geïnstalleerd. Mooi om te zien welke impact dat heeft als bewoners dan voor een redelijk bedrag schoon drinkwater kunnen kopen.’ 

Water for Life: helpt u mee?

Hulpprojecten rond drinkwater vinden plaats met geld van de Stichting Water for Life. Klanten en relaties van Nederlandse drinkwaterbedrijven kunnen dit steunen. Het geld gaat direct en geheel naar projectent, die door professionals worden uitgevoerd, zoals de aanleg van drinkwaterpunten, toiletgebouwen en waterkiosken. Deelnemers kunnen Water for Life of specifieke projecten adopteren, bijvoorbeeld met een sponsorloop of kunnen met eigen communicatiekanalen bijdragen aan de bekendheid. Evides betaalt de menskracht om tappunten aan te leggen. Hier vindt u meer over Water for Life.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.