Video update: Vervoer transportleidingen naar Biesbosch

Transportleiding hijskraan bouwterrein Project innamepompstation Brabantse Biesbosch

In het Nationaal Park De Biesbosch wordt gewerkt aan de realisatie van het nieuwe ‘Innamepompstation Bergsche Maas’. Hiervoor is de aanleg van 3 x 1,5 km aan ondergrondse transportleidingen nodig vanaf het innamepompstation tot aan het spaarbekken ‘De Gijster’.

Las- en coatingwerkzaamheden

Om hinder in de Biesbosch zoveel mogelijk te beperken is al het las- en coatingwerk vooraf uitgevoerd op het terrein van Zeehavenbedrijf in Dordrecht. Op deze locatie zijn buizen met een lengte van 17 meter en een doorsnede van 2,10 meter vanuit de fabriek aangevoerd. Vervolgens zijn twee leidingdelen tot een sectie van 34 meter aan elkaar gelast en gecoat.

Transport richting locatie

Na uitvoering van genoemde werkzaamheden zijn de leidingen getransporteerd op een ponton over de Dordtse Kil en het Hollands Diep. Bij aankomst in de haven Kerksloot, gelegen bij spaarbekken ‘De Gijster’, zijn de leidingen met behulp van een 250 ton kraan van de ponton overgebracht op een Self-Propelled Modular Transporter (SPMT). Met de SPMT zijn de leidingen verder getransporteerd over de dijk naar de overkant van De Gijster.

Bij aankomst zijn de leidingdelen op het las- en doorvoerlocatie gepositioneerd. Hierna zijn de leidingdelen aan elkaar gelast tot 3 leidingstrengen, die vervolgens als trekzinker worden ingetrokken en afgezonken in de leidingsleuf.

 


Meer weten?

Evides Waterbedrijf, gedelegeerd opdrachtgever namens Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, en aannemerscombinatie V.O.F. Denys/Van Oord werken aan het nieuwe innamepunt voor de (drink)watervoorziening.

Op de website van Spaarbekkens staat alle informatie over het project ‘Innamepompstation Bergsche Maas’.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.