Bijzonder project gestart in Calandtunnel

aanleg demileiding Calandtunnel 1

Evides Waterbedrijf vergroot de leveringszekerheid van demiwater voor de industrie in de Botlek en Maasvlakte. Dat doen we door twee grote industriewaterleidingen van 500 meter lang aan te leggen onder het Calandkanaal.

Er komen twee RVS demiwaterleidingen in een nieuw tracé via de bestaande kabels- en leidingentunnel. Het zijn de eerste leidingen die in deze tunnel komen te liggen. 

Complexe operatie
De leidingdelen worden in de schacht van zo’n 30 meter diep en 14 meter breed ingehesen, gelast en in de tunnelbuis doorgevoerd. Het is daarom een bijzonder en complex project en vraagt allerlei extra veiligheidsmaatregelen. Daarvoor zijn er diverse werkplannen opgesteld en worden deze uiteraard ook allemaal in de praktijk gebracht. Ook is er een ontruimingsoefening gehouden met de brandweer.

De werkzaamheden zijn afgelopen week gestart en het plaatsen van de eerste leiding is naar verwachting in oktober 2021 afgerond. 

aanleg demileiding Calandtunnel 2aanleg demiwaterleiding Calandtunnel 3

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.