Bijzonder hijswerk eerste demiwaterleiding Calandtunnel

Inhijs1 Calandtunnel

Het inhijsen van de leiding langs de 25 meter diepe en 14 meter brede schacht van de tunnel, is de spectaculaire finale van de eerste fase van dit bijzondere infraproject in de Calandtunnel. Evides Waterbedrijf bouwt hier twee grote nieuwe industriewaterleidingen. Deze dragen bij aan het robuust en toekomstbestendig houden van het leidingnet in het Botlekgebied, waarmee we de industrie van demiwater voorzien. De plaatsing van de eerste demiwaterleiding is geslaagd!

Begin juli 2021 is Evides Waterbedrijf gestart met de aanleg van de eerste leiding in de bestaande kabels- en leidingentunnel onder het Calandkanaal. Een complexe operatie: de leiding is 500 meter lang en 40 cm breed en moest via de schacht een bocht maken richting de tunnelbuis. Dat is gelukt, de leiding is aangelegd in de tunnelbuis en aangesloten op het gebied naar de Kabels & Leidingen-strook buiten de tunnel.

Oktober in bedrijf
Na het uitvoeren van diverse tests en de aansluiting op het bestaande demiwaternet, kan de leiding naar verwachting medio oktober 2021 in bedrijf. In februari 2022 volgt de aanleg van de tweede demiwaterleiding in de tunnel.

Inhijs2 Calandtunnel

Inhijs3 Calandtunnel

Inhijs6-2 Calandtunnel

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.