Test innamepompstation Bergsche Maas succesvol

Voorafgaand aan de in gebruikname van het innamepompstation Bergsche Maas, later dit jaar, is deze uitvoerig getest. Deze testen zijn succesvol afgerond. Met het nieuwe innamepompstation anticipeert Evides op de klimaatverandering, waaronder een sterk wisselend aanbod van water in de rivier, en vergroot daarmee leveringszekerheid voor nu en in de toekomst. De voorbereidingen voor het uitvoerig testen van het innamepompstation en de transportleidingen Bergsche Maas zijn vorig jaar zomer gestart en afgelopen maanden met positief resultaat afgerond.

Testen volgens protocol

Met de opgestelde testprotocollen per procesonderdeel is vooraf vastgelegd wat en op welk moment getest wordt. Dit is noodzakelijk omdat de verschillende installatiedelen apart gebouwd zijn, maar wel in samenhang gebruikt gaan worden. Voor het testen moesten deze installatiedelen 100% gereed zijn. Vooraf is afgelopen december het opstarten van de pompen getest. Eind januari waren alle voorbereidingen getroffen en is gestart met testen van het gehele systeem.

Stappen testprogramma

Spaarbekken De Gijster is tijdens het testen op een laag niveau gezet om de uitstroomconstructie in het spaarbekken visueel te controleren. Na een positieve inspectie, zijn vervolgens de pompen opgestart om weer water in te laten. Eerst is gestart met de 15m³/sec., die we normaal gesproken maximaal innemen. Later is opgeschaald om de maximaal mogelijke capaciteit van 24 m³/sec. uit te testen. De uitstroomconstructie is met behulp van een uitgebreid monitoringssyteem gecontroleerd. Bij de metingen zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Verder is nauwlettend het opvullen van het spaarbekken gemonitord.

 

Vervolg afrondende fase

Inmiddels zijn de voedingskabel en de glasvezelkabel succesvol naar De Gijster  getrokken zodat ook de vacuüminstallaties in bedrijf gesteld kunnen worden en er geheveld kan worden. In april verhuizen de biomonitoringinstallaties van de locatie Keizersveer naar het innamepompstation Bergsche Maas. Als straks ook de mosselen en watervlooien zich thuis voelen, draagt Evides (gedelegeerd opdrachtgever) het innamepompstation, de transportleidingen en de uitstroom- en hevelinstallatie op De Gijster over aan Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB).

Eerdere berichten

Beeld zonder tekst water for life

Wereld water dag

Op 22 maart 2021 is het Wereld Water Dag. Een internationale dag waarbij we wereldwijd stilstaan bij de toegang tot betr...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.